Kopplingen mellan kropp och själ

home workout

Den här artikeln handlar om träning och kanske ska man i det inkludera mental träning. Det är många som har noterat att det finns ett samband mellan fysisk träning och generellt välmående. Det här brukar uttryckas som att det finns ett samband mellan kropp och själ.

Det visar sig att det förmodligen ligger väldigt mycket i det. Vi har här inte gjort några genomgångar av eventuella vetenskapliga belägg för detta om ens möjligt utan går istället igenom vad vi har funnit rent erfarenhetsmässigt.

Det är många som talar om att träning ger nånting mer än att bara underhålla kroppen och ser till att den mår bra. Dels kan man tänka sig att man överlag får mer energi vid träning och att det bidrar till att man även mentalt kan prestera bättre. Dels så kan man, och kanske mer oväntat, föra in ett begrepp om vad man ’är’ i bemärkelsen vilka drivkrafter man har. Ta hjälp av idrottsexperter här. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGlEq-dCLKw

Det handlar alltså om basen av ens personlighet och blir naturligtvis något relevant som kan tålas att fundera över. Träningen kommer då in i det sammanhanget att om man tränar så drivs man uppenbarligen av relativt oskyldiga drivkrafter. Förutsättningen är förstås att man inte tränar inför t.ex. något direkt brottsligt.

Något som åtminstone har en garanterad möjlighet att uppfylla det sistnämnda kriteriet är dans. Det gäller dock självfallet inte bara dans utan även många andra områden kanske det som intresserar just dig. Men vi kan här ta dans som en modell och den som önskar kan sen överföra resonemanget på just sitt egna område.

Så om vi håller oss till dans kan man alltså säga att genom att dansa utvecklar man sina drivkrafter till en mer oskyldig natur. På så sätt blir alltså den träningen även en mental träning. Den mentala biten har egenskapen att den hjälper till att skala bort tankar och drivkrafter av annan natur.

gym 3

För att ta till ett kraftfullt exempel kan man drämma till t.ex. med kubansk salsa. Den har definitivt egenskapen att den vårdar dom drivkrafter som finns hos utövarna t.ex. genom en sån sak att en dansare vill gärna dansa till den senaste musiken. Den drivkraften måste ändå sägas vara relativt oskyldig.

Det finns alltid en risk att man missar sin träning – vilken den nu är – genom att t.ex. ifallet kubansk salsa dömma bort den som nånting främmande, nåt man gör på andra sidan jordklotet eller liknande. I över huvudtaget vilken träning det än gäller så kan det hända att man har någon tanke eller ide eller ”konstruktion” som får som konsekvens att man avhåller sig från att utöva den.

Där har du direkt en utmaning inom och en koppling till mental träning. Genom att särskåda sina föreställningar och kolla om dom verkligen är riktiga eller bara inbillade så får man till en process där man förkastar egna felaktiga inställningar. Alltså genom att framhärda med träningen och särskåda om olika hinder verkligen är reella eller ej så får man även en mental träning som utvecklar sinnet. Det möjliggör i sin tur mer fysisk träning o.s.v. i en positiv spiral.

På det sättet kan man säga att man har en koppling mellan kropp och själ som så många vittnar om.