Elitidrott 2015

Fortare, högre, starkare

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET välkomnar till Elitidrottskonferens 11 – 12 maj 2015 med tema elitidrott och teknologi på Chalmers Conference Centre, Göteborg!

Riksidrottsförbundet bjuder in specialidrottsförbundens (SF) elitansvariga, sportchefer, förbundskaptener, landslagstränare, resursteam och övrig organisation för elit- och landslagsverksamhet, samt akademiker med intresse av forskning kring elitidrott till konferensen med tema teknologi. Tanken med konferensen är att erbjuda kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för olika ledarkategorier inom SF:s elit och landslagsverksamhet.

Hur kan Svensk idrott bli bättre med ny teknologi?
En av de viktiga faktorerna för att nå internationella framgångar inom elitidrott är forskning och innovativ teknik. Det finns ett växande intresse inom industrin och de akademiska institutionerna i att utveckla idrottsteknologi och även en drivkraft från idrotten i att utveckla nya material och utrustningar för att och optimera träning och tävling. Under dessa två dagar kommer just elitidrottsforskning och teknologi stå i centrum.

För att säkerställa hög nivå inom temat teknologi och för att stärka kopplingen till den akademiska världen samarbetar vi med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Konferensen bjuder på övergripande teman och parallella valbara seminarier med olika spår. Spåren har antingen en inriktning mot organisationsutveckling (för sportchefer och motsvarande) eller mot prestationsutveckling (för förbundskaptener och motsvarande). Du kan välja fritt mellan spåren i

programmet i din anmälan.

Vi välkomnar särskilt kvinnliga deltagare och erbjuder därför en mindre subvention, bland annat genom att förlägga en träff för RF:s nätverk för kvinnliga landslagsledare i samband med elitidrottskonferensen.

Välkommen till en spännande mötesplats på Chalmers. Vi ses.
Peter Mattsson, Verksamhetschef Idrott, Riksidrottsförbundet

"Fortare, högre, starkare - Elitidrott ställer ständiga krav på utveckling och förbättring. Detta kräver nyfikenhet och kunskap. I Göteborg i maj låter vi idrotten möta forskningen, och framför allt teknologin för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för framtiden."
- Peter Mattsson, Verksamhetschef Idrott, Riksidrottsförbundet