Elitidrott 2015

Studiebesök

Hästsport Obs! Inställt!

Segling Obs! Inställt!

 

Simning

Vi besöker Valhallabadet där vi har visning av kraftmätningar i vattnet, studier (filmning och EMG) av simstartsmomentet samt visar hur man kan extrahera ut mer information ur rådatamätningar genom att använda sig av matematiska programvaror. Vi presenterar vår samverkan med Simgymnasiet Katrinelund och västsvenska simförbundet och välkomnar synpunkter på hur man utvecklar en god interaktion så att information från mätningar överförs till tränare, idrottsutövare på ett bra sätt och kan implementeras i den vardagliga träningen.  

 

Visning av forskningslaboratorium och verksamhet vid Idrottshögskolan:

Vid Kunskapscentrum för Hälsa och Prestationsutveckling (KHP) bedrivs forskning, utbildning, innovation och testverksamhet på ett tvärvetenskapligt och laborativt sätt med fokus på såväl hälsa som prestationsutveckling. Anläggningen är på 3500 kvm och utgör en mötesplats för forskare, utbildare och studenter, där olika partners från idrott, företag, forsknings- och utbildningsinstitutioner integreras i den fortlöpande verksamheten.

KHP-laboratoriet är ett state-of-the-art laboratorium som används för vetenskapliga studier, undervisning och även för testning och träning av svenska elitidrottare. Guidade turer kommer att organiseras för att ge deltagarna en översikt av de olika laboratorielokalerna och dess möjligheter. Vid KHP finns ett laboratorium för 3-D rörelseanalyser, ett styrkelaboratorium och fysiologiska laboratorielokaler.

Tid och plats:
Ni har möjlighet att besöka Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling (KHP) på Skånegatan 14 B, kl 10-12 onsdagen den 13 maj.

Demonstrationer av det 3-D rörelseanalyssystemet och mätningar av syreupptagningsförmåga i samband med löpning kommer att ges.