Elitidrott 2015

Kontakt

MCI Scandinavia - PCO/konferensarrangör

För frågor om registrering och hotellbokning:
E-mail: confirmation@mci-group.com
Telefon: 08-546 51 500 

 För övriga frågor:
Linnea Bremborg, Projektledare MCI
linnea.bremborg@mci-group.com

Tania Börjesson, Projekkoordinator MCI
tania.borjesson@mci-group.com
Telefon: 031-780 30 21Academic sessions and papers

Christian Finnsgård, Conference chair
Chalmers University of Technology

Tel. 031-772 91 56
christian.finnsgard@chalmers.se

Projektledare från RF:

Liselotte Ohlson, chef elitidrottsstöd RF
Liselotte.ohlson@rf.se08-699 62 27

Kina Westervall, verksamhetsutvecklare RF
Kina.westervall@rf.se08-699 62 39